برچسب زده شده با: محمدمهدی اسدزاده

چرا سالروز قیام سی تیر از گاهشمارها پاک شده است؟

۱۴۰۳-۰۴-۳۰

به قلم: محمدمهدی اسدزاده شنبه، سی تیر ۱۴۰۳، ناخودآگاه به گاهشمار روی میزم نگاه می‌کنم… هیچ مناسبتی را برای امروز ننوشته است. به گاهشمار دیگری نگاه می‌کنم؛ باز هم مناسبتی نوشته نشده است… نرم‌افزار گاهشمار گوشی همراه خود را نگاه می‌کنم؛ تنها چیزی که برای امروز نوشته شده این است: روز بزرگداشت آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی… با خود می‌اندیشم که مگر چند سال از آن روز خونین ملی گذشته است که گاهشمارهای کشور انقلابی، آن […]

جمهوریت؛ راه‌های رفته و راه‌های نرفته

۱۴۰۳-۰۳-۳۱

به قلم: محمدمهدی اسدزاده روزگاری، جهان، دیدگاهش بر این بود که کسانی به زور شمشیر و بازو و همراهی سرسپردگان‌شان، هنگامی که بر دیگران پیروز شوند، فرمانروایی و سروری از آن آنان است و راهی مگر تن دادن به خواست آنان نیست؛ یا فرزندانی پس از پدران، با چرایی آن‌که پدران‌شان توانمندی‌هایی داشته‌اند، بر جای پدر می‌نشستند و نام اصالت بر خود می‌نهادند تا آن روزی که کسی دیگر از راه برسد و با خون‌ریزی […]

مردم‌سالاری؛ فرآیندی اجتماعی یا سیاسی

۱۴۰۳-۰۱-۱۲

به قلم: محمدمهدی اسدزاده ایران، سرزمینی با گستره بسیار و به درازای پیشینه تمدن بشری در گذرگاهی بسیار راهبردی است. سرزمینی که در کشاکش‌ها و جنگ‌های بسیار، گاه سرزمین به آن افزوده و گاه از آن کاسته شده است. برپایه دیدگاه گذشته‌نگاری غربی، نزدیک به ۳ هزار پیش، مردم یک‌جانشین این سرزمین در شهرها و روستا و شاید کوچ‌روها، کم‌کم به این باور رسیدند که بهتر است تا ایرانی یک‌پارچه با زمامداری کلان‌نگر، در کنار […]

آوردگاه پاییزی +تصاویر

۱۴۰۲-۰۶-۲۸

روزهای پایانی تابستان که می‌شود، کم‌کم بوی پاییز را با خود در کوچه و خیابان و دشت و کوه و بیابان می‌پیچد؛ برگ‌ها بر شاخسار درختان، روی قرمز می‌کنند و با دلی بریده از درخت، در تن باد می‌رقصند و رهایی را با اوج گرفتن در آسمان، سرودی دیگر می‌خوانند و ناگاه، از بلندای رهایی‌شان، بی‌آن‌که بدانند، روی بر زمین می‌نهند تا در زیر پای رهگذران، به خرد شوند و نابودی خویشتن را به تماشا […]

به بهانه روز روابط عمومی؛ تجربه، لزوماً تخصص نیست

۱۴۰۲-۰۲-۲۸

به قلم: محمدمهدی اسدزاده- روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان فارس روابط عمومی را می‌توان از دو زاویه دانش و کارآیی بررسی کرد. گاه می‌بینیم که سازمانی روابط عمومی را تنها در بخش خبری می‌بیند و از دیگر بخش‌های روابط عمومی که شاید از خبر جایگاه ارزشمندتری دارند را به فراموشی می سپارند. در چند سال گذشته و با رهنمود رهبری درباره جهاد تبیین یا جهاد روشنگری، می‌بایست دستگاه‌ها و سازمان‌ها بیش از […]

×