برچسب زده شده با: نمونه های بخش کشاورزی

منتخب نمونه کازرونی در سی و هفتمین دوره تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی

۱۴۰۲-۰۳-۳۱

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: به منظور ارج نهادن به زحمات تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در سی و هفتمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی از یک نمونه کازرونی تجلیل شد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، حمید رشیدی افزود: انتخاب نمونه های بخش کشاورزی به عنوان روش ترویجی و با هدف الگو سازی از بهره برداران موفق در بهره وری مطلوب از […]

×