برچسب زده شده با: هفته تأمین اجتماعی

در نشست مدیران مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس مطرح شد؛ از رشد ۲۴۴ درصدی پرداختی ها تا عذر خواهی از پزشکان خانواده

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

به مناسبت هفته تامین اجتماعی، مجموعه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس در نشست خبری خود به پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت درمان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی پرداختند. به گزارش خبرنگار پرتو جنوب، صادق جلیلی، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان فارس اظهار داشت: درمان تأمین اجتماعی شامل دو بخش مستقیم و غیرمستقیم است که بخش مستقیم آن شامل مراکز ملکی از جمله بیمارستان شهید بهشتی و ۲۳ مرکز […]

×