برچسب زده شده با: پارکینگ

تعیین تکلیف و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی پارکینگ های فارس

۱۴۰۲-۰۸-۲۰

مالکان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ ها، باید ظرف مدت یک ماه نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از  پایگاه خبری پلیس، به کلیه مالکان وسایل نقلیه توقیفی که خودرو آن ها در پارکینگ های سطح استان فارس نگهداری می شود، برابر ماده ۲۱ دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه صادره از قوه قضائیه ابلاغ می گردد ظرف مدت یک […]

×