برچسب زده شده با: پاسخگویی به شکایات

برای دومین سال متوالی؛ کارشناس ارزیابی عملکرد اداره آموزش و پرورش کازرون، کارشناس برتر بازرسی شهرستان شد

۱۴۰۲-۰۷-۱۴

ابوالفضل هاشمی، کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره آموزش و پرورش کازرون به عنوان بازرسی برتر شهرستان انتخاب گردید. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش کازرون، ابوالفضل هاشمی، کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این اداره، در جشنواره شهید رجایی استان فارس، برای دومین سال پیاپی به عنوان کارشناس نمونه بازرسی دستگاه های اجرایی شهرستان کازرون در سال ۱۴۰۱ انتخاب گردید. شایان ذکر است طی […]

×