برچسب زده شده با: پذیرش براساس سوابق تحصیلی

سهم سوابق تحصیلی دروس عمومی در رتبه کنکور چقدر است؟

۱۴۰۲-۰۴-۳۰

گرچه دیگر دروس عمومی در کنکور سراسری به صورت امتحان تستی مورد ارزشیابی قرار نمی‌گیرند و می‌توان گفت دروس عمومی از کنکور حذف شده‌اند، اما نمرات امتحان نهایی دروس عمومی مستقیما به واسطه سهم سابقه تحصیلی در کنکور سراسری تاثیر دارد و سهم نمرات امتحان نهایی دروس عمومی از نمره کل سابقه تحصیلی دانش آموزان در کنکور امسال، ۲۶ درصد بوده است. به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایسنا، امسال سوابق تحصیلی در کنکور […]

×