برچسب زده شده با: پیگیری کارت سوخت

آخرین وضعیت صدور کارت سوخت هوشمند اعلام شد

۱۴۰۲-۰۳-۲۸

مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: متقاضیان درخواست کارت هوشمند سوخت برای پیگیری از آخرین وضعیت کارت سوخت خودرو خود به درگاه post.ir مراجعه کنند و یا با سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ تماس گیرند. صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها تا سه ماه نگهداری و در صورت مراجعه مالک با مدارک کارت خودرو و کد ملی قابل تحویل است. متقاضیان درخواست کارت هوشمند سوخت (نو شماره و المثنی) […]

×