برچسب زده شده با: کاظم دشمه قره میرشاملو

مادر نمونه ایل با مرگ خود به چند انسان دیگر جان دوباره بخشید

۱۴۰۳-۰۴-۱۹

به قلم: کاظم دشمه قره میرشاملو مادران دلسوز و فداکار ایل در طول تاریخ همواره سمبل و نماد ایثار و فداکاری بودند. چه بسا مادرانی که با گیس سفید و لچک مقدس خود بزرگترین جنگ و ستیزها را به صلح و آشتی مبدل ساختند. چه بسا خواهرانی که بر اساس عرف و قانون ایلی خونبس از خوشبختی، جان و وجود خود گذشتند تا برادر یا پدر خود را از بالای دار یا قصاص نجات دهند. […]

انس و الفت با کوه، طبیعت و ایل

۱۴۰۳-۰۳-۲۳

به قلم: کاظم دشمه قره میرشاملو مردم ایل که در دامان طبیعت قدم به عرصه وجود گذاشته و روزگار شیرین کودکی و نوجوانی خود را نیز در آنجا گذرانیده اند، تو گوئی با کوه و دشت و طبیعت، پیمانی ناگسستنی بسته اند. چنان به طبیعت زیبای ییلاق و قشلاق انس و الفت گرفته اند که جدایی از آنها برایشان به این راحتی ها امکانپذیر نیست. آنها در میان کوه های سر به فلک کشیده زاگرس، […]

×