برچسب زده شده با: کاظم دشمه

واژه “خَر” در فرهنگ مردم

۱۴۰۳-۰۳-۲۸

به قلم: کاظم دشمه  واژه “خر” در مکالمات روزمره مردم در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد: “خرمهره” مهره ها و منجوق های بزرگ و درشتی که بعضی از پیله وران دوره گرد، سال های نه چندان دور بر سر و صورت الاغ های خود آویزان می کردند تا بر زیبایی و شکوه آنها بیفزاید. در کلمه خرمهره، واژه خر به معنای بزرگی و درشتی به […]

نقش سنتی ایلات و عشایر در حمایت، حفاظت و احیاء محیط زیست

۱۴۰۳-۰۳-۱۹

به قلم: کاظم دشمه مردم ایل چون در دامن کوه ها و دشت ها قدم به عرصه وجود نهاده و در همان جا رشد و پرورش یافته اند و چون شغل اصلی آنان دامداری و دامپروری است و خصوصا بسیاری از آنان دارای پروانه چرا هستند، بنابراین به دلیل حس مالکیتی که دارند، در هر زمینه ای به شدت از طبیعت و محیط زیست قلمرو خود محافظت می نمایند، که در این نوشتار به گوشه […]

×