برچسب زده شده با: کمپوست

هوشمندانه آشپزی کنیم

۱۴۰۲-۰۶-۱۱

دکتر الهام اشرفی- دکترای ژنتیک و بهنژادی گیاهی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آیا دستور تهیه غذای موردنظر تنها نصف پیاز را می‌طلبد؟ در چنین مواقعی که مواد اولیه برای تهیه هر چیزی، اضافه می‌ماند، آنها را دور نریزیم و برای تهیه چیزهای دیگر مورد استفاده قرار دهیم. همیشه راه ‌های بسیار خوبی برای تبدیل آنچه تصور می‌کنیم زباله مواد غذایی است به چیزهای جدید وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانیم […]

×