برچسب زده شده با: کم وزنی

توصیه های تغذیه ای برای کودکان دچار کم وزنی و قد کوتاه

۱۴۰۲-۰۷-۰۶

فروغ صفری- کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان داراب کم وزنی و کوتاه قدی کودکان دغدغه ای بزرگ برای بسیاری از پدر و مادر است. کارشناسان مرکز بهداشت رشد کودک را با اندازه گیری قد و وزن و مقایسه آن با استانداردهای رشد مورد ارزیابی قرار می دهند که می تواند شاخص خوبی برای بررسی وضعیت رژیم غذایی کودکان باشد. آنچهموضوع مهم در کم وزنی و کوتاه قدی کودکان، اقدام به موقع […]

×