» آرشیو » تسهیلات مالیاتی ویژه خیریه ها، موقوفه ها و فعالیت های قرآنی
آرشیو - اجتماعی
کد خبر:15863 | ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۴

تسهیلات مالیاتی ویژه خیریه ها، موقوفه ها و فعالیت های قرآنی

پرتو جنوب

مدیرکل امور مالیاتی فارس شرایط استفاده از تسهیلات مالیاتی ویژه خیریه ها و موقوفه ها و فعالیت های قرآنی را اعلام کرد.

به گزارش پرتو جنوب، حمیدرضا محمدابراهیمی گفت: در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، خیریه ها ، موقوفه ها و فعالیت های قرآنی که با توجه به بند ” ل” ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای سال های مذکور نشده اند، می بایست اظهار نامه مالیاتی سال مربوط را تکمیل و به همراه اسناد و مدارک تا پایان سال ۱۴۰۲، به همراه درخواست به اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ارائه نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: تسهیلات مذکور صرفا برای مودیانی قابل اعمال است که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر اسناد و مدارک، مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند.

وی گفت: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک سال مربوطه جهت استفاده از تسهیلات مذکور حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ می باشد و جهت ارسال اظهارنامه به درگاه خدمات مالیاتی به نشانی tax.gov.ir مراجعه نمایند.

محمدابراهیمی اظهار داشت: در اجرای بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مفاصا حساب های صادره توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه برای برخورداری از این تسهیلات به منزله اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود.

وی ادامه داد: اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی موضوع این حکم، در خصوص آن قسمت از مالیات متعلق سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ که توسط اشخاص یاد شده، پرداخت نشده باشد، امکان پذیر است. همچنین کلیه جرائم پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند، مورد بخشودگی قرار می گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس خاطرنشان کرد: استفاده از این تسهیلات برای مشمولان بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم منوط به انتخاب ناظر و رعایت مقررات مربوط به اخذ گواهی ناظر می باشد بنابراین در زمان صدور حکم رسیدگی، ادارات امور مالیاتی نسبت به تعیین ناظر جهت نظارت بر درآمد و هزینه های این اشخاص اقدام می نمایند. در صورتیکه این مودیان فاقد گزارش ناظر در سنوات مربوطه باشند، تسلیم گزارش نظارت توسط ناظر انتخاب شده در سال ۱۴۰۲ مانع از استفاده از این تسهیلات نخواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×