» آرشیو » پیشرفت ۹۰درصدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به فارس در بخش احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی
آرشیو - شهرستان
کد خبر:13559 | ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۱۶

پیشرفت ۹۰درصدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به فارس در بخش احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی

پرتو جنوب

شتاب در توسعه و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شبکه های داخلی فاضلاب شهرک های صنعتی فارس، رهاورد دور اول سفر رییس جمهور به فارس 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از پیشرفت ۹۰درصدی مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان فارس در بخش احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و بازچرخانی و استحصال پساب در شهرک های صنعتی خبر داد و گفت: در قالب این مصوبه ۲۲ پروژه در سطح استان اجرایی شده است.
به گزارش پایگاه خبری پرتو جنوب، سید مصطفی هاشمی در بازدید از روند عملیات اجرایی طرح توسعه و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز افزود: برای اجرای این طرح ها ۱۰۰میلیارد تومان مصوب شد که از این میزان ۵۰ درصد از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و ۵۰ درصد نیز از محل اعتبارات داخلی این شرکت تامین می شود.
وی با بیان اینکه پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضلاب و اجرای واحد ذخیره اضطراری و متعادل ساز جهت مدول های موجود و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز از مهترین این طرح ها است گفت: این طرح که در راستای الزامات زیست محیطی و حفظ پایدار محیط زیست در حال انجام است ظرفیت فعلی تصفیه خانه را به دو برابر افزایش می دهد.
وی افزود: در قالب پروژه ارتقای ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب، طرح ساخت دو لاگون ذخیره اضطراری و متعادل ساز جهت مدول های موجود و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک شیراز با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان از سال گذشته آغاز و در حال انجام است که تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد و طرح خرید و اجرای حوضچه های هوادهی و ته نشینی جهت تکمیل لاگونهای ذخیره اضطراری و مدول سوم شهرک صنعتی بزرگ شیراز نیز با ۶۷ میلیارد تومان اعتبار مرداد امسال آغاز و در حال انجام است که با بهره برداری از این طرح ها، ظرفیت تصفیه خانه به ۸ هزارمترمکعب در روز افزایش می یابد.
هاشمی در ادامه انجام خدمات مهندسی طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهرکهای صنعتی بیضا و رستم، اجرای شبکه فاضلاب بخشی از شهرک صنعتی آباده، تکمیل شبکه فاضلاب داخلی فازهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز، تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی مهر، پروژه تکمیل شبکه فاضلاب و آب خدماتی شهرک صنعتی ملوسجان، پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و شبکه برگشت پساب فضای سبز شهرک صنعتی سپیدان، پروژه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی جهرم، اجرای طرح انتقال پساب و لوله گذاری کمربند شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پروژه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی سروستان۲، شبکه فاضلاب فاز عملیاتی شهرک صنعتی دارویی بیضا، خرید و اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی خرامه و پروژه خرید و اجرای شبکه داخلی فاضلاب یکی از بلوک های شهرک صنعتی سروستان ۲ را از مهمترین این طرح ها بیان کرد که جمعا با اعتبار افزون بر ۸۱ میلیارد تومان اجرایی شده است.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×