» آرشیو » سوداگران مرگی که خود را شخصیت بازی رایانه ای تصور می کردند
آرشیو - حوادث - مقالات
کد خبر:20847 | ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۸

سوداگران مرگی که خود را شخصیت بازی رایانه ای تصور می کردند

پرتو جنوب

به قلم: سرهنگ دوم سعیده جمالزاده –معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان فسا

سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برای رسیدن به اهداف شومشان از هیچ حقه ای دریغ نمی کنند، چنان که اگر از هوش خود در مسیر درست زندگی و یا خدمت به خلق استفاده می کردند، چه بسا موفقیت های زیادی را پیش روی خود هموار می یافتند.
مافیای قاچاق مواد مخدر فقط سود خودشان را در نظر می گیرند؛ زندگی فلاکت بار معتاد و بیچارگی خانواده و جامعه نابسامان، موضوعی است که در مقابل سود کلان ناشی از خرید و فروش مواد افیونی نه به ذهن آنان خطور می کند و اگر زمانی با آن مواجه شوند، با پوزخندی از سر زرنگی خود و درماندگی معتاد از کنار آن عبور می کنند؛ به همین سادگی…
جاسازهایی که در خودرو برای انتقال مواد افیونی به نقاط مختلف کشور تعبیه می کنند را می توان شاهدی برای هوش سرشار مافیای قاچاق دانست . تعبیه محفظه هایی مابین قطعات خودرو که شاید ماه ها برای طراحی و اجرای بدون نقص آن زمان و هزینه صرف می شود.
البته هنوز برای اطمینان خاطر آنان از انتقال محموله خانمان سوز هموطنان به مقصد زود است؛ چون در مسیر انتقال، پلیس جان بر کف، خود را در مقابل ادعای زرنگی و هوش قاچاقچی مسئول می داند.
اما ماموریت و وظیفه پلیس، مقابله با سوداگران مرگی است که سود خودشان را در نظر می گیرند نه زندگی فلاکت بار معتاد و بیچارگی خانواده؛ خودرو را متوقف می کنند و مواد افیونی که ماه ها برای جاسازی آن در محفظه، زمان و هزینه صرف شده است، توسط پلیس کشف می شود.
اخیرا ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فسا به خودرو سمندی حین عبور از محور شهرستان فسا مشکوک شده و به راننده دستور ایست را صادر کردند.
راننده و سرنشین که خود را شخصیت بازی های رایانه ای تصور می کردند، در مقابل ایست پلیس، با سرعت زیاد متواری و با استفاده از سیستم خاصی که در خودرو کار گذاشته بودند، ابتدا مانعی برای دید مامورین ایجاد کرده و در مرحله بعد، با فشردن دکمه ای که در زیر فرمان خودرو تعبیه شده بود، برای حرکت خودروی مامورین مانع سازی کرده و قصد داشتند با موفقیت از معرکه فرار کنند و به مرحله نهایی بازی مرگ که همان خانمان سوزی است، صعود کنند! اما در مقابل سرعت عمل پلیس و شگردهای خاص ماموران انتظامی، ناگزیر بازنده و خودرو متوقف شد.
در بازرسی از خودرو، مقدار ۴۶ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک که قرار بود در غرب کشور، چندین قاچاقچی و خرده فروش بهره خود را برده و در بسته بندی های مختلف از جمله چند گرمی به دست کسانی که چشم امید خانواده خود و آینده ساز ایران هستند، بدهند.
آری، پلیس برای مقابله با سوداگران مرگ از سرمایه جان می گذرد تا خانواده ای نابسامان نشود و ایران اسلامی، آباد بماند.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×