» آرشیو » شرایط بخشودگی جرائم تأخیر بازپرداخت تسهیلات
آرشیو - اجتماعی
کد خبر:15297 | ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۲۷

شرایط بخشودگی جرائم تأخیر بازپرداخت تسهیلات

پرتو جنوب

بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را (شامل اصل، سود و سود دوران تأخیر) به صورت نقدی تسویه کند،  بانک مکلف است وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت کامل ببخشد.

به گزارش پرتو جنوب به نقل از مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی؛  اگر تعدادی از اقساط تسهیلات جاری مشتریان بانک در سرفصل‌های مطالباتی(سررسید گذشته و معوق) قرار گرفته باشد، در صورت پرداخت کل اقساط معوق خود،  مشمول بخشودگی جرائم تأخیر تأدیه قرار خواهد گرفت.

اگر مشتری توان پرداخت و تسویه یکجای بدهی معوق خود را نداشته باشد، پس از تعیین تکلیف و امهال آن، به شرط پرداخت ۵۰درصد از بدهی خود به صورت نقدی و پرداخت الباقی اقسا‌ط در سررسیدهای تعیین شده، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر دین خواهد شد.

رؤسای شعب بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به رعایت موارد فوق بوده و در این خصوص به کسب مجوز مافوق نیاز ندارند.

شایان ذکر است مهلت استفاده از این شرایط تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

چنانچه شعب بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص بخشودگی جرایم دیرکرد مرتکب کوتاهی یا تخلف شوند، مشتریان می توانند مراتب را از طریق درگاه ارتباطی Bazresi.mefa.ir به مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×