» آرشیو » برگزاری نشست مشترک دانشکده داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و بوشهر
آرشیو - شهرستان
کد خبر:18077 | ۶ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۴

برگزاری نشست مشترک دانشکده داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و بوشهر

پرتو جنوب

اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به بحث و تبادل نظر در خصوص کمیته راهبردی دارو و دریا با اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز پرداختند.

به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، رئیس دانشکده داروسازی گفت: این نشست به منظور امکان برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد طرح های پژوهشی و فناورانه با رویکرد استفاده از منابع دریایی در حوزه علوم دارویی برگزار گردید و در این روز چندین نشست با گروه های مختلف هیات علمی و دانشجویی برگزار شد.

دکتر “امیر آزادی” در ادامه گفت: در ابتدا تیم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به سرپرستی استاد دکتر نبی پور به همراه اعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی و فارماکوگنوزی و دانشجویان دفتر مطالعات راهبردی دارویی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی، جلسه بارش افکار داشتند که هدف این جلسه اجرایی کردن سند راهبردی کمیته دارو و دریا بود.

لازم به ذکر است که این سند راهبردی در فرهنگستان علوم پزشکی شاخه جنوب به تصویب رسیده است. در ادامه با برگزاری کمیته علمی کارگروه دارو و دریا با حضور دکتر محسن رازقی دبیر شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه سایر اعضای این کمیته، ابعاد سند کمیته دارو و دریا را بررسی گردید.

در این جلسه چندین محور این سند به عنوان گامهای های نخست اجرایی کردن آن انتخاب و تایید گردیدند.

نشست بعدی این گردهمایی یک روزه به هم اندیشی کارگروه دانشجویی دارو و دریا با هیات رییسه دانشکده و تیم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اختصاص داشت و راه اندازی مجله ی علمی مجازی با موضوع دارو ودریا از مصوبات این نشست بود.

برنامه آخر این گردهمایی، سخنرانی دکتر نبی پور در زمینه ونومیکس دریایی بود که با استقبال کم نظیر اعضای هیات علمی و دانشجویان همراه بود.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×