» آرشیو » صدور پروانه بهره برداری پنجمین شهرک صنعتی غیر دولتی در استان فارس
آرشیو - اجتماعی - شهرستان
کد خبر:15981 | ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۶

صدور پروانه بهره برداری پنجمین شهرک صنعتی غیر دولتی در استان فارس

پرتو جنوب

شهرک صنعتی غیر دولتی پدیده های نوآور قادرآباد آماده استقرارواحدهای صنعتی و جذب سرمایه گذار
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از صدورپروانه بهره برداری پنجمین شهرک صنعتی غیر دولتی در استان فارس خبر داد و گفت:با صدور این پروانه، شهرک صنعتی غیر دولتی پدیده های نوآورقادرآباد آماده جذب سرمایه گذار و واگذاری زمین به متقاضیان است.
به گزارش پرتو جنوب، سید مصطفی هاشمی در آیین اعطای پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی پدیده های نوآور قادرآباد گفت: با توجه به آماده سازی زیرساخت ها ، پروانه بهره برداری این شهرک صنعتی صادر و آماده واگذاری زمین به متقاضیان است.
وی با اشاره به ظرفیت های منطقه قادرآباد در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بعنوان مزیت اصلی منطقه، افزود:این شهرک صنعتی با هدف ایجاد زیرساخت استقرارصنایع و جذب سرمایه گذار در منطقه قادرآباد شهرستان خرمبید راه اندازی شده و می تواند بستر مناسبی برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند.
هاشمی تصریح کرد: زیرساخت هایی نظیر شبکه برق،توزیع آب حفرچاه آب و زیرسازی این شهرک صنعتی غیردولتی نیز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مجوز تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی نوآوران صنعت قادرآبادتوسط شرکت شهرک های صنعتی فارس در زمینی به مساحت بیش از ۱۰.۷هکتار،صادر وعملیات اجرایی زیرساخت ها در این شهرک صنعتی نیز انجام شده است گفت: تاکنون سرمایه گذار بخش خصوصی حدود۱۵۰میلیارد ریال برای انجام زیرساخت ها هزینه کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس با بیان اینکه صنایع غذایی و صنایع کوچک بدون آلاینده قابل استقراردر این شهرک صنعتی غیر دولتی دارند ، تصریح کرد:این شهرک صنعتی ظرفیت استقرار عدود ۴۰واحد تولیدی با پیش بینی اشتغال ۳۰۰نفر راخواهد داشت.
هاشمی در ادامه با بیان اینکه براساس قانون ،سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ، مجاز است نسبت به صدور مجوزتاسیس و بهره برداری شهرک های صنعتی برای بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند، گفت: در این زمینه ،صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی خصوصی پس از انجام مطالعات امکان سنجی فنی ، اقتصادی و زیست محیطی در چارچوب طرحهای توسعه و عمران توسط سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و شرکت های استانی تابعه انجام می شود.
وی افزود: براساس قانون، شهرکهای صنعتی غیر دولتی از کلیه مزایای قانونی شهرک های صنعتی دولتی برخوردار خواهند شد.
هاشمی افزود: واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی غیر دولتی در مناطق کم برخورداروکمترتوسعه یافته از معافیت های ماده ۱۳۲قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس اضافه کرد : بانکهای عامل نیز موظف هستند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی غیر دولتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در این خصوص اعمال نمایند.
وی تاکید کرد: متقاضیان ایجاد این شهرکها باید زمین مناسب که در مالکیت آنها قرار دارد را برای بررسی های امکان سنجی ایجاد شهرکها معرفی کنند.
تاکنون پروانه بهره برداری برای پنج شهرک های صنعتی غیر دولتی در استان شامل فراسان و کامپوزیت سازه ماندگار در شهرستان سپیدان، محبت گستر در شهرستان اقلید، شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس در شیراز و پدیده های نوآورقادرآباد در شهرستان خرمبید صادر شده است

Print Friendly, PDF & Email
  • ×