» شهرستان » کسب رتبه برتر بنیاد مسکن  استان فارس  در عملکرد فنی و اجرایی سال۱۴۰۲
شهرستان
کد خبر:22796 | ۱ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۳:۲۱

کسب رتبه برتر بنیاد مسکن  استان فارس  در عملکرد فنی و اجرایی سال۱۴۰۲

پرتو جنوب

کسب رتبه برتر بنیاد مسکن  استان فارس  در عملکرد فنی و اجرایی سال۱۴۰۲

به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس  مطابق رتبه بندى صورت گرفته در خصوص عملکرد فنى و اجرایی سال ۱۴۰۲و همچنین فرایند مرتبط با ارایه خدمات مهندسى بر أساس ارزیابى صورت گرفته توسط دفتر مسکن روستایی و دفتر نظارت و ارزیابى کل کشور،  معاونت بازسازى استان فارس با امتیاز ۹۰ جز سه استان برتر کشور قرار گرفته است.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×