برچسب زده شده با: ابوالفارس

جایگاه لیکک و ابوالفارس در آینده فوتبال کهگیلویه و خوزستان

۱۴۰۲-۰۴-۰۳

به قلم: محسن بابادی- کارشناس ورزشی پرتو جنوب بدون اغراق بایست اعتراف کنم تک تک مناطق خوزستان و حتی کهگیلویه، استعداد فوتبالی خاصی داشته و می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری بهتر، شاهد خروجی های بیشتری در فوتبال این دو استان باشیم. اما نبایست فوتبال این دو استان تنها به اهواز و یاسوج و مناطق اطراف آنها محدود شود، چرا که همواره مشاهده شده در تست گیری و استعدادیابی ها، کوتاهی های زیادی […]

×