برچسب زده شده با: ارتباط خوب و مؤثر

سه نکته برای داشتن یک ارتباط خوب و مؤثر بین شما و والدین همسرتان

۱۴۰۳-۰۱-۱۲

تهیه کننده : نجمه ودیعی – مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری ۲۸ صدرا شیراز شاید شما متوجه شوید که والدین همسرتان افرادی هستند که افکار، احساسات و آرزوهای منحصر به فردی دارند. ۱.گوش دادن را یاد بگیرید شاید شما متوجه شوید که والدین همسرتان افرادی هستند که افکار، احساسات و آرزوهای منحصر به فردی دارند. این افکار، احساسات و آرزوهای آنها شاید با شما متفاوت باشند. بنابراین چطور می توانید رابطه مثبتی با والدین همسر […]

×