برچسب زده شده با: بازدید نظارتی

در ششمین بازدید نظارتی مدیریت شهری شیراز مطرح شد؛ تلاش برای رضایتمندی شهروندان

۱۴۰۲-۰۸-۱۹

شهرداری منطقه یک شیراز مقصد ششمین بازدید نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه و دیگر سازمان‌ها و دوایر این کلان‌شهر بود. به گزارش پرتو جنوب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، شهرداری منطقه یک مقصد ششمین بازدید نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه و دیگر سازمان‌ها و دوایر این کلان‌شهر به‌منظور بررسی خدمات‌رسانی بهتر و ایجاد امید در سومین سال شورای اسلامی شهر بود. میز خدمت چند ساعتی با هدف تکریم ارباب رجوع و […]

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز مطرح کرد؛ اثرگذاری بازدیدهای نظارتی از مناطق

۱۴۰۲-۰۷-۱۴

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در سومین بازدید نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه، سازمان‌ها، معاونت‌ها و دیگر دوایر شهرداری این کلان‌شهر به‌منظور بررسی خدمات‌رسانی بهتر و ایجاد امید، بر اثرگذاری این بازدیدها تأکید کرد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز؛ در سومین بازدید نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه، سازمان‌ها، معاونت‌ها و دیگر دوایر شهرداری شیراز به‌منظور بررسی خدمات‌رسانی بهتر و ایجاد امید، از منطقه ۱۱ شهرداری بازدید شد. […]

دومین بازدید نظارتی مدیریت شهری از منطقه ۴ شهرداری شیراز

۱۴۰۲-۰۷-۰۵

در دومین بازدید نظارتی مدیریت شهری از مناطق ۱۱‌گانه، سازمان‌ها، معاونت‌ها و دیگر دوائر شهرداری شیراز به‌منظور بررسی خدمات رسانی بهتر و ایجاد امید، از منطقه ۴ شهرداری شیراز بازدید شد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، دردومین بازدید نظارتی مدیریت شهری از مناطق ۱۱‌گانه، سازمان‌ها، معاونت‌ها و دیگر دوائر شهرداری شیراز به‌منظور بررسی خدمات رسانی بهتر و ایجاد امید، از منطقه ۴ شهرداری شیراز بازدید شد. سید ابراهیم حسینی […]

آغاز بازدیدهای نظارتی مدیریت شهری از شهرداری‌های مناطق یازده‌گانه شیراز

۱۴۰۲-۰۶-۲۹

بازدیدهای نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه و دیگر سازمان‌ها و دوایر شهرداری شیراز به‌منظور بررسی خدمات‌رسانی بهتر و ایجاد امید در سومین سال شورای اسلامی شهر آغاز شد. به گزارش پرتو جنوب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، بازدیدهای نظارتی مدیریت شهری از مناطق یازده‌گانه و دیگر سازمان‌ها و دوایر این کلان‌شهر به‌منظور بررسی خدمات‌رسانی بهتر و ایجاد امید در سومین سال شورای اسلامی شهر شیراز آغاز شد. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز […]

×