برچسب زده شده با: دولچه

تنها دولچه دوز کازرون

۱۴۰۲-۰۵-۰۳

امروز فرصتی شد تا به دیدار محمدرضا پایدار تنها دولچه دوز کازرون بروم. با رویی گشاده و لبخندی بر لب پذیرایم شد. سالهاست که به این حرفه مشغول است، حرفه ای که از پدربزرگش به پدرش رسیده و از پدرش نیز به او  رسیده است. و اکنون این مرد، آخرین دولچه دوز کازرون است. دولچه ای که نمادی است از تاریخ و فرهنگ شهرستان کازرون. دولْچه، مشک کوچک یا ظرفی چرمین است که روی سه‌پایه‌ای […]

×