برچسب زده شده با: دکتر محبوبه حاجی فقها

نقش پدر در دوران بارداری همسر

۱۴۰۲-۰۵-۱۰

دکتر محبوبه حاجی فقها- عضو هیات علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز تغییرات جسمی و روحی که در دوران بارداری اتفاق می افتد، امری طبیعی محسوب می شود. اگر بخواهیم نقش مرد در دوران بارداری همسر را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم به عنوان یک همسر آگاه و مسوول نیاز است تغییرات مربوط به دوران بارداری را شناخته، درک کند و نسبت به تغییرات هر یک […]

×