برچسب زده شده با: رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور

ارتقاء پنج رتبه‌ای جایگاه دانشگاه سلمان فارسی کازرون در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور

۱۴۰۲-۱۰-۲۱

به دنبال انتشار تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور و با ارتقاء پنج پله‌ای جایگاه دانشگاه سلمان فارسی کازرون در این رتبه‌بندی، دکتر علی شمسی‌پور، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه‌ای به دکتر علیرضا فارسی‌نژاد، رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون، مراتب تقدیر و تشکر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را از عملکرد ارزنده و تأثیرگذار ایشان و سایر اعضاء هیئت علمی و یاوران علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، اعلام کرد. به […]

×