برچسب زده شده با: سمیرا میزرایی

تکانشگری در کودکان

۱۴۰۲-۰۷-۱۲

تهیه و تنظیم: سمیرا میزرایی- مشاور و مددکار کلانتری ۲۷ گلستان شیراز تکانشگری یا رفتار تکانشی، به طور گسترده به عمل کردن بدون آینده نگری گفته می شود، رفتاری که ناپخته، سریع و پر خطر باشد و همچنین نامناسب با موقعیت باشد. کودکان به دلیل رشد کمتر نواحی مغزی، تکانشگری بیشتری از خودشان بروز می‌دهند که کاملا هم طبیعی و وابسته به سن است، اما وقتی شدت تحریک پذیری بسیار بیشتر از دیگر همسالان باشد، […]

×