برچسب زده شده با: عملکرد نمایندگان مجلس

در باب عملکرد نمایندگان مجلس /خوب، بد، زشت

۱۴۰۰-۱۱-۱۶

به قلم: محمدحسین اسلام پرست- مدیر مسئول پایگاه خبری پرتو جنوب در طول سالها، مجلس شورای اسلامی همه نوع نماینده به خود دیده است. از باسواد تا بی سواد، از متعصب تا بی تعصب و…. و مردم همه جور شعارهای انتخابی را شنیدند که در حد شعار ماندند. ولی در کل می توان از نظر خدمت رسانی نمایندگان را به سه گروه عمده تقسیم کرد: گروه اول گروهی هستند که در سایه رهبری و حمایت […]

×