برچسب زده شده با: نماینده یونیسف در ایران

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پیشرو در مداخله درمانی آسیب های اجتماعی

۱۴۰۲-۱۰-۳۰

نماینده یونیسف در ایران و رئیس اداره مددکاری اجتماعی وازرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز پایش مراقبت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(mcmc) بازدید کردند. به گزارش پرتو جنوب به نقل از روابط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، رئیس اداره مددکاری اجتماعی وازرت بهداشت، در بازدید از مرکز پایش مراقبت های درمانی دانشگاه، گفت: در این مرکز شرایطی ایجاد شده تا روند درمان گروه های آسیب پذیری مانند […]

×