» آرشیو » مهمترین دلایل بدبینی
آرشیو - خانه خاص
کد خبر:14686 | ۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۸

مهمترین دلایل بدبینی

پرتو جنوب

معصومه ارشدی – مشاور کلانتری شهرستان پاسارگاد

شکاک بودن می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که دانستن این دلایل برای مدیریت برخورد با فرد بدگمان لازم است.
برخی از مهم ترین دلایل بدبینی عبارتند از:

۱ – ریشه یابی شکاکیت:
الف) رفتارهای خود فرد= گاهی رفتارهای خود فرد شکاک ریشه شکاکیت نسبت به رفتار دیگران را فراهم می کند. مثلا فرد شکاک خودش برای ایمنی یافتن از برخی مشکلات دروغ می گوید. فکر می کند بقیه هم این طور هستند یعنی مصداق آن ضرب المثل شده که کافر همه را به کیش خود پندارد. این رفتارها گاه در گذشته بوده و گاهی هم در حال حاضر.

ب) رفتارهای دیگران= گاهی دیگران هستند که زمینه شکاکیت را فراهم می کنند. مثلا فرد شکاک می بیند برخی از مردم برای فرار از تبعات کار خود دروغ می گویند. او این تجربیات را عمومیت داده و شامل همه مردم می کند.

ج) رفتارهای متقابل = برخی از اوقات هم فرد نسبت به فرد خاصی بدبین می شود. چرا که از او رفتارهایی دیده که اجازه نمی دهد نسبت به او خوش بین باشد. مثلا برخی از کسانی که پیش از ازدواج با همسر خود ارتباط دوستی داشته اند در طول زندگی در رفتارهای او دچار تردید می شوند . او به خاطر می آورد در زمان مجردی این زن با من به طور مخفیانه ارتباط داشت. حال پیش خود می گوید از کجا معلوم که حالا هم او به طور مخفیانه با کسی ارتباط نداشته باشد؟

د) برداشت های اشتباه = برخی عادت دارند که از رفتارها بدترین برداشت ممکن را بکنند. این جا بحث یک عادت ذهنی پیش می آید. در بسیاری از موارد بویژه در مواردی که عادت ذهنی دلیل شکاکیت است فرد شکاک باید با یک مشاور صحبت کند تا درمان شود. در این پاسخ روی سخن ما با فرد شکاک نیست ما با کسی سخن می گوییم که همسری شکاک دارد اما به همین اندازه به کسانی که دچار شکاکیت هستند می گوییم که بدانید چنین صفتی می تواند زندگی شما را از بنیان نابود کرده و شما را از خودتان خسته کند. پس در اولین فرصت به یک مشاور متعهد مراجعه کنید تا هر چه زودتر درمان شوید.

۲- پرهیز از ایجاد زمینه بدبینی برای فرد شکاک:
بهترین رفتار ما در مقابل فرد شکاک آن است که زمینه شکاکیت را تولید نکنیم.برخی بدون اینکه بخواهند خودشان گامی برای اصلاح بدگمانی همسرشان بردارند، فقط اصرار دارند همسرشان بدبین نباشد. یکی از کارهایی که زمینه شکاکیت را فراهم می کند مخفی کاری است.

۳- در جریان گذاشتن همسر:
توضیح و تعریف کارهایی که در غیاب همسر انجام گرفته نیز در کم کردن حساسیت های او موثر است. اصرار داشتن بر اینکه نباید آنچه را در بیرون گذشته برای شما تعریف کنم، باز هم حس بدبینی همسر را تقویت می کند. البته نباید اتفاقی را که موجب دامن زدن به بدگمانی او می شود بازگو کرد.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×