» آرشیو » آگهی واگذاری اجاری پارکینگ بیمارستان امام علی(ع) کازرون
آرشیو - تبلیغات
کد خبر:13046 | ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۲

آگهی واگذاری اجاری پارکینگ بیمارستان امام علی(ع) کازرون

پرتو جنوب

بیمارستان امام علی(ع) کازرون در نظر دارد، پارکینگ این بیمارستان را به افراد یا شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید، طبق برنامه زمانبندی ذیل با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک (دولت ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد استعلام و اقدام نمایند.

⬅️ شماره استعلام در سامانه ستاد ایران :

۵۰۰۲۰۹۰۶۷۷۰۰۰۰۰۲

⬅️شروع توزیع اسناد:
۱۴۰۲/۰۷/۰۹  ساعت ۱۴:۰۰

⬅️پایان مهلت توزیع اسناد:
۱۴۰۲/۰۷/۱۵  ساعت ۱۹:۰۰

⬅️بازدید از محل:
۱۴۰۲/۰۷/۰۹  لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰

⬅️پایان ارائه پیشنهادات:
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۰

⬅️بازگشایی پاکت:
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۰

🔴 توجه:

مزایده گران می بایست کلیه مدارک خواسته شده را از طریق “سامانه ستادیران” بارگذاری نموده وتنها پاکت الف که شامل فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده میباشد را بصورت دستی به واحد امور مالی بیمارستان امام علی (ع) کازرون ارسال یا تحویل دهند.

 روابط عمومی بیمارستان امام علی (ع) کازرون
Print Friendly, PDF & Email
  • ×