» آرشیو » شرایط صادرات دارو در سال جدید اعلام شد
صادرات دارو
آرشیو - دانش و سلامت
کد خبر:563 | ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۵

شرایط صادرات دارو در سال جدید اعلام شد

پرتو جنوب

سازمان غذا و دارو شرایط صادرات اقلام دارویی در سال جدید را اعلام کرد.

به گزارش پرتو جنوب به نقل از ایسنا، در اطلاعیه سازمان غذا و دارو به کلیه شرکت‌های داروسازی و صادر کننده دارو آمده است:« عطف به مصوبات ستاد تدابیر ویژه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بدینوسیله موارد زیر را به منظور توسعه صادرات اقلام دارویی و همچنین رفع موانع پیشروی شرکتها در امر صادرات، به اطلاع می‌رساند:

۱. به منظور شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق تأمین اقلام دارویی، مقتضی است کلیه شرکت‌های صادراتی، ظرفیت و برنامه تولید ماهیانه خود تا پایان سال ۱۴۰۲ را کتبا و بصورت رسمی به این اداره کل اعلام کنند.

۲. در صورت عمل به برنامه تولید، با ملاحظه ظرفیت تولید به کار گرفته شده:

در موارد عدم کمبود، شرکت تولیدکننده مجاز است مازاد تولید خود را با اخذ مجوز صادرات صادر کند.

در موارد کمبود و در صورت بحرانی نبودن آن، شرکت تولیدکننده مجاز است ۳۰ تا ۵۰ درصد مازاد تولید خود را با اخذ مجوز صادرات صادر کند.

در موارد درخواست صادرات به منظور شرکت در بازارِ تأمین فوریتی دارو/مناقصات دارویی و یا صادرات محصول ثبت شده در کشورهای نیازمند به ثبت، در صورت بحرانی نبودن کمبود، شرکت مجاز به صادرات است. در صورت احتمال مشکل در تأمین داخلی، از شرکت تولیدکننده تعهدات لازم جهت جبران نیاز داخلی اخذ و یا معادل سهم مربوطه از سایر مسیرها از جمله واردات تأمین می‌گردد.

در موارد ورود موقت، شرکت مجاز به صادرات مازاد تولید خود است.

۳. در صورت عدم انجام تعهد تأمین، کلیه درخواستهای صادراتی آن شرکت تا زمان انجام تعهدات تأمین تعلیق خواهد شد.

۴. در صورت افزایش نیاز بازار، اداره کل مخیّر به تأمین دارو از سایر مسیرهای در دسترس است.

۵. در مورد صادرات اقلام دارویی با دوز اختصاصی و متفاوت با دوزهای مصرفی داخل کشور، مجوز صادرات صرفاً با ارائه تأییدیه وزارت بهداشت کشور مقصد و بدون ارائه CPP صادر خواهد شد.

۶. در صورت افزایش سه برابری ارزش ارزی صادرات شرکت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل، مسیربندی ۳ مورد از پروانه‌های درخواستی آن شرکت در اداره ثبت و بررسی ارتقا خواهد یافت.»

Print Friendly, PDF & Email
  • ×